Dziękujemy za skorzystanie z naszej aplikacji!

Operatorem aplikacji i serwisu www, jak również usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka amb software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000190022, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000zł, NIP: 929-16-67-416 (dalej: „amb”).

1. W ramach aplikacji zbieramy informacje na kilka sposobów:


1.1 Podczas korzystania z usług nasze serwery automatycznie rejestrują informacje, w tym informacje wysyłane przez przeglądarkę, za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę internetową. Wysyłane dane obejmują: adres protokołu internetowego, adres odwiedzonych stron internetowych, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę Twojego zgłoszenia, sposób korzystania i dane z cookies. Aplikacja mobilna wysyła również dane podczas korzystania z niej.

1.2 Dla Państwa wygody nasze serwisy używają plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia.

Pliki cookies wykorzystywane są w serwisie m. in. w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
- tworzenia statystyk;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu).

Przechowywanie plików cookies i uzyskiwanie dostępu do informacji w nich zawartych wymaga zgody użytkownika. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

1.3 Dane zgłoszenia. W każdym zgłoszeniu zbierane są informacje dotyczące lokalizacji i dodatkowo zdjęcia dodawane do konkretnego zgłoszenia.

1.4 Informacje o urządzeniu, w tym o rodzaju tego urządzenia, o używanym systemie operacyjnym, ustawieniach urządzeń, unikatowych identyfikatorach urządzeń i danych o awariach. Czy zbieramy niektóre lub wszystkie te informacje często zależy od typu używanego urządzenia i jego ustawień. Dostępne są różne typy informacji w zależności od tego, czy korzysta się z komputera Mac czy komputera, iPhone'a lub telefonu z systemem Android. Aby dowiedzieć się, jakie informacje udostępnia nam Twoje urządzenie, sprawdź także zasady producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania.

2. Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych zbieranych przez aplikacje w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest amb software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 1.

2.1 Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie.

2.2 Amb zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach określonych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych, a także sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

2.3 Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.4 Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

2.5 Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

3. Zmiany Polityki Prywatności


Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

4. Kontakt


amb software Sp. z o.o. ul. Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra
e-mail: office@ambsoft.pl tel.: 68 453 70 40

Copyright © AMB SOFTWARE